Havo van de toekomst

Een twaalftal scholen voor voortgezet onderwijs en het Saxion vormen samen een projectgroep vooruitlopend op 'de Havo van de toekomst'. Wat is nodig om de havo van de toekomst vorm te geven? Hoe opereert deze projectgroep en wat zijn (voorlopige) opbrengsten? Als achtergrondinformatie kunt u hier

het videofragment bekijken. Daarnaast kunt u meer lezen over het project Havo van de toekomst door op de link te klikken. De wijze waarop dit project ondersteund wordt, wordt beschreven in onderstaand document genaamd 'Groter Denken, Kleiner Doen'. Sandra van Aalderen (ook genoemd in het magazine) vertelt hierin wat werkt en wat niet.

Groter denken