Onderwijs op afstand

In het magazine Trots op Havo wordt geschreven over onderwijs op afstand. Online lessen vragen om het tot stand brengen en behouden van verbinding bij havisten. Jasper Rijpma vertelt in het bijgaande filmpje over tips om van techniek naar didactiek te komen bij afstandsonderwijs: 'van techniek naar didactiek'.