Havocongres
contactinformatie
Email:
info@havocongres.nl
Tel:
06 - 11134533

Havoplatform

Ongeveer de helft  van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zit op het vmbo. Een veel kleiner percentage zit op het atheneum of gymnasium. Maar hoe staat het met de havoleerlingen? En wat is hun status? Een veelgehoord vooroordeel: een opgepimpte vmbo-leerling of een mislukte vwo-leerling. Wie is eigenlijk de havo leerling? Wat is zijn identiteit en hoe leiden we de havoleerlingen op en nog belangrijker hoe bereiken we dat een havo-scholier zich trots voelt havo-scholier te zijn?

Dat zijn de kernvragen die het Havoplatform bij haar oprichting zichzelf gesteld heeft. Vanuit hun betrokkenheid met havo-onderwijs hebben een aantal schoolleiders het havoplatform opgericht.

Het havoplatform is een onafhankelijke organisatie. Het bestuur vergadert zes keer per jaar. Daarnaast organiseert zij een jaarlijks congres en twee netwerkbijeenkomsten in, nader te bepalen, regio’s in het land. De website is het belangrijkste communicatiemiddel. Er zijn scholen die  zich als ‘Vriend van het havoplatform’’ aan het havoplatform hebben verbonden.

In de nieuwsrubriek wordt het actuele nieuws vermeld en in de nieuwsbrieven geeft het havoplatform meer achtergrondinformatie over relevante havo-onderwerpen of thema’s uit het onderwijs die zijdelings voor de havo van belang zijn.

Meer weten? Kijk op: www.havoplatform.nl